KRINNER Flügelhorn

Modell VLADO KUMPAN

KRINNER Flügelhorn Modell VLADO KUMPAN

Preis: 3.390
Beschreibung :

Original KRINNER Flügelhorn, Modell Vlado Kumpan. Normale Gebrauchsspuren, gepflegter Zustand.